C/TY CP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC VIỆT
THÀNH VIÊN CỦA DTJ GROUP

Thông tin căn hộ

Tòa M1
+ Số tầng: 45 tầng
+ Số tầng dịch vụ: 06 tầng
+ Số tầng hầm: 06 tầng
+ Loại căn hộ: Căn hộ 1 tầng, Penthouse và Sky Villas
+ Số căn hộ: 507 căn hộ
+ Diện tích căn hộ: Từ 54m2 đến 500m2.
+ Số phòng ngủ: Từ 1 đến 4 phòng ngủ.


Tòa M2
+ Số tầng: 41 tầng
+ Số tầng dịch vụ: 06 tầng
+ Số tầng hầm: 06 tầng
+ Loại căn hộ: Căn hộ 1 tầng, Penthouse và Sky Villas
+ Số căn hộ: 455 căn hộ
+ Diện tích căn hộ: Từ 54m2 đến 500m2.
+ Số phòng ngủ: Từ 1 đến 4 phòng ngủ.


Tòa M3
+ Số tầng: 45 tầng
+ Số tầng dịch vụ: 06 tầng
+ Số tầng hầm: 06 tầng
+ Loại căn hộ: Căn hộ 1 tầng, Penthouse và Sky Villas
+ Số căn hộ: 507 căn hộ
+ Diện tích căn hộ: Từ 54m2 đến 500m2.
+ Số phòng ngủ: Từ 1 đến 4 phòng ngủ.

© 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC VIỆT
ALL RIGHTS RESERVED